Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD Hoàng Phi Hồng (3+4)

Yêu thích

Hoàng Phi Hồng (3+4)

Thời gian chiếu: 17:20 16/04/2019 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Hoàng Phi Hồng là tông sư của giới võ thuật Lĩnh Nam, cũng là một vị danh y, luôn mang hoài bão cứu thế, cuộc đời Hoàng Phi Hồng mang rất nhiều truyền kỳ...