Sorry, this video is not available in your country.

VTV4 HD Bản Tin Tiếng Việt 21h

Yêu thích

Bản Tin Tiếng Việt 21h

Thời gian chiếu: 21:00 11/01/2019 Thời lượng dự kiến: 20 phút

Kênh thông tin bao gồm tin tức, sự kiện, chính trị, xã hội trong và ngoài nước.