Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD Bữa Trưa Vui Vẻ

Yêu thích

Bữa Trưa Vui Vẻ

Thời gian chiếu: 12:00 20/05/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Bữa trưa vui vẻ được xây dựng là một chương trình giải trí đẩy mạnh tính tương tác cao, giúp các khán giả có thể gặp gỡ, giao lưu, nhận quà từ các khách mời, đồng thời giúp các khách mời có dịp chia sẻ, giải đáp những câu hỏi của khán giả và tham gia các thử thách thú vị của chương trình. Khẩu hiệu của chương trình: "Bạn sẽ không bao giờ phải ăn trưa một mình".