Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD Nữ Cảnh Sát Tập Sự (Tập 15)

Yêu thích

Nữ Cảnh Sát Tập Sự (Tập 15)

Thời gian chiếu: 08:30 13/01/2018 Thời lượng dự kiến: 40 phút

Phim xoay quanh quá trình thực tập của nữ học viên cảnh sát tại phòng trọng án Công an Thành phố. Với những nỗ lực và lòng say nghề, cô đã học tập, phát huy được năng lực chuyên môn, thích ứng với những hoàn cảnh thực tế rất khắc nghiệt của những vụ án phức tạp để tìm ra hướng phá án thành công và tìm được tình yêu của mình.