Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD Thương Nhớ Ở Ai (Tập 10)

Yêu thích

Thương Nhớ Ở Ai (Tập 10)

Thời gian chiếu: 19:00 16/04/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Bộ phim mang khán giả đến không gian nông thôn Bắc Bộ của nhiều năm về trước một cách chân thực nhất.