Sorry, this video is not available in your country.

VTV8 HD Nhịp Sinh Tử (Tập 33)

Yêu thích

Nhịp Sinh Tử (Tập 33)

Thời gian chiếu: 19:00 21/04/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Bộ phim xoay quanh cuộc sống của những người ở xóm ve chai. Từ những người lớn tuổi cho đến những bạn trẻ ít tuổi cũng đang sống bằng nghề này để tự nuôi bản thân. Bộ phim nói về tính chịu thương chịu khó cũng như sức sống mãnh liệt của con người, cho dù họ có làm công việc gì nhưng đó là mồ hôi nước mắt và công sức lao động của họ.

Những bạn trẻ lớn lên ở đây cũng như bao người, họ luôn khao khát hạnh phúc, chính vì điều này họ luôn cố gắng để cuộc sống sau này của chính họ hay những người thân của mình sẽ tốt hơn.