Sorry, this video is not available in your country.

VTV8 HD Nước Mắt Phụ Nữ (Tập 10)

Yêu thích

Nước Mắt Phụ Nữ (Tập 10)

Thời gian chiếu: 13:00 20/05/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Deok-In (Kim Jung-Eun) là một thám tử cũ. Cô bỏ công việc của mình như một thám tử và mở một nhà hàng nhỏ ở phía trước của một trường học. Nhà trường là nơi con trai duy nhất của mình tham dự trước khi ông qua đời.

Cô cố gắng để giữ những kỷ niệm của con trai bà còn sống và cô cũng cố gắng để bảo vệ trẻ em khu phố khỏi nguy hiểm. Deok-In cũng đã cố gắng để tha thứ cho những người chịu trách nhiệm cho cái chết của con trai bà.