Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Cô Gái Siêu Nhân (Phần 1)

Yêu thích

Cô Gái Siêu Nhân (Phần 1)

Thời gian chiếu: 08:30 15/11/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Sinh ra tại hành tinh bị hủy diệt Krypton, Kara kịp trốn thoát và được gia đình Denver nhận nuôi. Dưới sự giúp đỡ của bạn bè, cô đã dùng siêu năng lực của mình để bảo vệ thế giới.