Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Cô Gái Siêu Nhân (Phần 2)

Yêu thích

Cô Gái Siêu Nhân (Phần 2)

Thời gian chiếu: 21:00 17/07/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Sinh ra tại hành tinh bị hủy diệt Krypton, Kara kịp trốn thoát cùng người anh họ Kal-El. Được gia đình Denver nhận nuôi, Kara luôn cố gắng che giấu năng lực siêu nhiên của mình. Dưới sự giúp đỡ của bạn bè, ở tuổi 24, Kara quyết định dùng siêu năng lực để bảo vệ thế giới.