Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 8)

Yêu thích

Học Thuyết Vụ Nổ Lớn (Phần 8)

Thời gian chiếu: 10:10 13/01/2018 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Bộ phim tâm lý hài hước này xoay quanh cuộc sống của hai anh chàng Leonard và Sheldon. Họ và những người bạn của mình có tính cách khác nhau nhưng có đặc điểm khá chung là họ đều nghĩ mình là những nhà khoa học tài giỏi.