Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Mũi Tên Xanh (Phần 6 - Tập 18)

Yêu thích

Mũi Tên Xanh (Phần 6 - Tập 18)

Thời gian chiếu: 06:00 07/12/2018 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Quyết tâm tiêu diệt những sai trái ở thành phố và thực thi công lý với những kẻ ác, Oliver với sự trợ giúp của những người cộng sự đã đánh bại Slade Wilson, đồng đội một thời và cũng là sư phụ của anh trên đảo Luyện Ngục.