Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Những Vị Sếp Kinh Khủng (Phần 2)

Yêu thích

Những Vị Sếp Kinh Khủng (Phần 2)

Thời gian chiếu: 21:50 11/01/2019 Thời lượng dự kiến: 110 phút

Chán phải nghe lời người khác, 3 người bạn Nick, Dave và Kurt tự mở công ty. Họ tìm được nhà đầu tư nhưng lại bị hai bố con nhà này lừa đảo và đánh cắp ý tưởng. Nợ nần chồng chất khiến họ quyết định bắt cóc cậu con trai nhà đầu tư để lấy tiền chuộc trả nợ.