Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Tia Chớp (Phần 4 - Tập 15)

Yêu thích

Tia Chớp (Phần 4 - Tập 15)

Thời gian chiếu: 08:30 09/11/2018 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Anh chàng nhân viên pháp y Barry Allen vốn có cuộc sống và công việc bình thường. Sau khi bị sét đánh, Barry có siêu tốc độ và trở thành Tia Chớp. Từ đây, anh bắt đầu hành trình bảo vệ người dân thành phố khỏi những hiểm họa mới.