Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Phòng Thu Bên Núi Lửa - Under The Volcano

Trên hòn đảo Montserrat biệt lập ở vùng biển Caribbean, dưới bóng một núi lửa đang hoạt động, các nghệ sĩ thu âm vĩ đại nhất thế giới sáng tạo nên âm nhạc và những huyền thoại định hình cả một thời đại.  

Có thể bạn thích