Sorry, this video is not available in your country.

Vì Sao Chỉ Giải Cứu Được 4 Thành Viên Đội Bóng Thái Mỗi Ngày?

chia sẻ

Vì Sao Chỉ Giải Cứu Được 4 Thành Viên Đội Bóng Thái Mỗi Ngày?

Người đăng: conmalangvudai
Mỗi cầu thủ cần sự hỗ trợ của 140 thợ lặn: 2 người bơi hộ tống, 8 người hỗ trợ trong hang và 130 người khác sẵn sàng ứng cứu ngoài cửa hang.
Tags: Khám phá

Video Tin Tức/Thời sự

Xem thêm