Sorry, this video is not available in your country.

Vợ Của Binh Sĩ Azovstal Ở Mariupol Cầu Xin Giáo Hoàng Francis Cứu Chồng Của Họ

chia sẻ

Vợ Của Binh Sĩ Azovstal Ở Mariupol Cầu Xin Giáo Hoàng Francis Cứu Chồng Của Họ

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 20/05/2022
Những người vợ của các binh sĩ Ukraine cố thủ dưới nhà máy Azovstal ở Mariupol yết kiến Giáo hoàng Francis và mong ông can thiệp để giúp đỡ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm