Sorry, this video is not available in your country.

Vũ Cát Tường: "Tôi Chấp Nhận Cô Đơn Để Sống Với Âm Nhạc''

chia sẻ

Vũ Cát Tường: "Tôi Chấp Nhận Cô Đơn Để Sống Với Âm Nhạc''

Người đăng: hongvan83
Ở tuổi 26, ca sĩ thường ngủ mỗi ngày bốn giờ, hy sinh nhiều niềm vui cá nhân để dành trọn tình yêu cho công việc.

Video Giải trí/Sao

Xem thêm