Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Dị Nhân 2: Liên Minh Dị Nhân - X-Men United / X2

8.7 / 288 đánh giá
Đạo diễn: Bryan Singer
Sản xuất: Marvel Enterprises, Twentieth Century Fox Film Corporation, Donners' Company
Trong phần này, một cuộc chiến mới lại bắt đầu với những người đột biến gen di truyền. Họ phải cùng hợp sức để chống lại một người: tướng William Stryker - người chủ trương tiêu diệt hết những người đột biến trên thế giới.

Có thể bạn thích