Sorry, this video is not available in your country.

Xếp Hàng Cả Tiếng, Tranh Mua Cua Hấp Ở Sài Gòn

chia sẻ

Xếp Hàng Cả Tiếng, Tranh Mua Cua Hấp Ở Sài Gòn

Người đăng: conmalangvudai
Trước giờ bán 1-2 tiếng, nhiều người đã đội nắng đứng chờ bà Ba Cua trong một con hẻm trên đường Nguyễn Trãi (quận 5, TP.HCM). Mâm cua 30 kg của bà Ba bán hết sạch trong vài phút.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm