Sorry, this video is not available in your country.

Xuân Trường Tập Hành Quân Cùng Các Đồng Đội Mới Tại Buriram United

chia sẻ

Xuân Trường Tập Hành Quân Cùng Các Đồng Đội Mới Tại Buriram United

Người đăng: conmalangvudai
Tham dự Ice Breaker 2019, thử thách đầu tiên của Lương Xuân Trường cùng các đồng đội là thực hiện bài tập giậm chân tại chỗ giống các binh lính tại Thái Lan.
Tags: Bóng đá

Video Thể thao/Bóng đá

Xem thêm