Sorry, this video is not available in your country.

Zuckerberg Không Dám Nêu Đối Thủ, Trả Lời Vòng Vo

Zuckerberg Không Dám Nêu Đối Thủ, Trả Lời Vòng Vo

Người đăng: conmalangvudai
Trong phần trả lời với Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, CEO Facebook không đưa được tên một đối thủ cạnh tranh trực tiếp nào với công ty này.
Tags: tin tức

Video Tin Tức

Xem thêm