Sorry, this video is not available in your country.

Zuckerberg Không Dám Nêu Đối Thủ, Trả Lời Vòng Vo

chia sẻ

Zuckerberg Không Dám Nêu Đối Thủ, Trả Lời Vòng Vo

Người đăng: conmalangvudai
Trong phần trả lời với Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, CEO Facebook không đưa được tên một đối thủ cạnh tranh trực tiếp nào với công ty này.
Tags: tin tức

Video Tin Tức

Xem thêm