Sorry, this video is not available in your country.

1.500 Túi Dịch Truyền Dextran Điều Trị Sốc Sốt Xuất Huyết Đã Về Việt Nam

chia sẻ

1.500 Túi Dịch Truyền Dextran Điều Trị Sốc Sốt Xuất Huyết Đã Về Việt Nam

Người đăng:
Ngày đăng: 23/09/2022
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết 1.500 túi dịch truyền Dextran điều trị sốc sốt xuất huyết đã về đến Việt Nam và đang tiếp tục nhập khẩu thêm để cung ứng cho nhu cầu điều trị.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm