Sorry, this video is not available in your country.

10 Vấn đề, Sự Kiện Tiêu Biểu Của Quốc Hội Năm 2023

chia sẻ

10 Vấn đề, Sự Kiện Tiêu Biểu Của Quốc Hội Năm 2023

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 07/02/2024
Quốc hội trong năm 2023 đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Cùng chúng tôi điểm lại 10 vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội năm 2023.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm