Sorry, this video is not available in your country.

15% Dân Số Pakistan Bị Ảnh Hưởng Bởi Lũ Lụt Lịch Sử

chia sẻ

15% Dân Số Pakistan Bị Ảnh Hưởng Bởi Lũ Lụt Lịch Sử

Ngày đăng: 29/08/2022
Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Pakistan cho biết số người chết do mưa lũ đã tăng lên gần 1000 người. Lũ lụt cũng ảnh hưởng đến 33 triệu người, gần bằng 15% dân số đất nước. Thủ tướng Pakistan đã những lên tiếng kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để cùng ngăn chặn thảm họa thiên tai tại quốc gia này.
Tags: Thiên tai, Pakistan, Lũ Lụt Tại Pakistan