Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

18 Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới

18 Di Sản Thiên Nhiên Thế Giới: Di tích khảo cổ Thimlich Ohinga, Kenya

9.3 / 7 đánh giá
Thể loại: Khoa giáo, Khám Phá
Những cảnh đẹp vừa được UNESCO công nhận nằm ở nhiều hạng mục, từ làng cổ đến công trình tôn giáo.

Có thể bạn thích