Sorry, this video is not available in your country.

2.763 Kiến Nghị Của Cử Tri Gửi Đến Kỳ Họp Thứ 5, Quốc Hội Khoá XV

chia sẻ

2.763 Kiến Nghị Của Cử Tri Gửi Đến Kỳ Họp Thứ 5, Quốc Hội Khoá XV

Người đăng:
Ngày đăng: 30/09/2023
Ngày 29/9, Ban Dân nguyện (thuộc UBTVQH) tổ chức phiên họp giải trình, cung cấp thông tin về giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm