Sorry, this video is not available in your country.

350.000 Tỷ Đồng Vực Dậy Đất Nước Sau Đại Dịch

chia sẻ

350.000 Tỷ Đồng Vực Dậy Đất Nước Sau Đại Dịch

Người đăng:
Ngày đăng: 27/05/2024
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sáng 25/5, dưới dự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận ở hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm