Sorry, this video is not available in your country.

5 Địa Phương Giải Ngân Vốn Đầu Tư Công Dưới 3%

chia sẻ

5 Địa Phương Giải Ngân Vốn Đầu Tư Công Dưới 3%

Người đăng:
Ngày đăng: 01/10/2023
Theo số liệu của Bộ Tài chính, hiện nay đang có 5 địa phương trên cả nước ghi nhận tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 3% đó là: Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang, TP HCM.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm