Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Những Thí Nghiệm Kỳ Lạ

Những Thí Nghiệm Kỳ Lạ: Quay Chậm Xe Điều Khiển Từ Xa Chạy 160 Km/h

10.0 / 3 đánh giá
Sản xuất: The Slow Mo Guys
Cùng khám phá nhiều thí nghiệm lạ qua những clip 4K sống động như thật.

Có thể bạn thích