Sorry, this video is not available in your country.

70 Chim Hút Mật Bụng Vàng Tranh Tài Ở An Giang

chia sẻ

70 Chim Hút Mật Bụng Vàng Tranh Tài Ở An Giang

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 20/05/2024
Ngày 19/5 tại tỉnh An Giang, 70 lồng chim của các nghệ nhân từ các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Long An và Kiên Giang đã mang chim hút mật bụng vàng về tranh tài.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm