Sorry, this video is not available in your country.

90 Quốc Gia Và Tổ Chức Dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Về Hòa Bình Ukraine

chia sẻ

90 Quốc Gia Và Tổ Chức Dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Về Hòa Bình Ukraine

Người đăng:
Ngày đăng: 11/06/2024
90 quốc gia và tổ chức đã đăng ký tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức. Dự kiến sự kiện diễn ra trong hai ngày 15 và 16/6 tới.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm