Sorry, this video is not available in your country.

ADB: Kinh Tế Việt Nam Tăng Trưởng 6,5% Năm 2022 Và 6,7% Năm 2023

chia sẻ

ADB: Kinh Tế Việt Nam Tăng Trưởng 6,5% Năm 2022 Và 6,7% Năm 2023

Ngày đăng: 22/09/2022
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giữ nguyên dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 6,5% trong năm 2022 và 6,7% năm 2023, theo ấn bản cập nhật của Báo cáo kinh tế hàng đầu vừa công bố ngày 21/9.
Tags: Kinh Tế Việt Nam, Adb