Sorry, this video is not available in your country.

Alo Cử Tri: Hà Nội - Chính Quyền Huyện Thạch Thất Vào Cuộc Xử Lý Các Công Trình Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng

chia sẻ

Alo Cử Tri: Hà Nội - Chính Quyền Huyện Thạch Thất Vào Cuộc Xử Lý Các Công Trình Vi Phạm Trật Tự Xây Dựng

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 17/04/2024
Tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội nơi đã để xảy ra một số vi phạm về trật tự xây dựng và đã được Truyền hình Quốc hội Việt Nam phản ánh. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã họp và ra văn bản chỉ đạo, điều tra làm rõ. Chính quyền huyện Thạch Thất cũng đã vào cuộc xử lý.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm