Sorry, this video is not available in your country.

Alo Cử Tri: Muôn Kiểu Hình Thức Lấn Chiếm Đất Nông Nghiệp Ở Hà Nội

chia sẻ

Alo Cử Tri: Muôn Kiểu Hình Thức Lấn Chiếm Đất Nông Nghiệp Ở Hà Nội

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 06/12/2023
Tiếp tục về câu chuyện khu dân cư, cụm công nghiệp, các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đang diễn ra rầm rộ tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Khi khảo sát thực tế nhóm phóng viên đã phát hiện nhiều phương thức để hình thành nên các công trình trái phép này?

Tin Tức Tất cả

Xem thêm