Sorry, this video is not available in your country.

Ảm Đạm Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Quốc Tế Bờ Y

chia sẻ

Ảm Đạm Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Quốc Tế Bờ Y

Người đăng:
Ngày đăng: 22/09/2023
Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y được hình thành với nhiều kỳ vọng trở thành “đô thị biên giới" với những mục tiêu trong mơ như: Làng văn hóa ASEAN, Khu nghiên cứu khoa học và công nghệ, Khu Thương mại Quốc tế,.. nhưng sau gần 16 năm hoạt động nơi đây vẫn rất ảm đảm và vắng người.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm