Sorry, this video is not available in your country.

Ấm Lòng Quân Dân, Đoàn Thanh Niên Hỗ Trợ Người Cách Ly Phòng Dịch Covid-19

chia sẻ

Ấm Lòng Quân Dân, Đoàn Thanh Niên Hỗ Trợ Người Cách Ly Phòng Dịch Covid-19

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 26/03/2020
Gần một tuần qua, lượng công dân từ Lào trở về quê tránh dịch COVID-19 tăng đột biến. Tỉnh Nghệ An đã mở rộng thêm các khu cách ly tập trung nhằm đảm bảo điều kiện ăn, ở cho người dân. Phía sau những nỗ lực đảm bảo không cho dịch bệnh lây lan trong cộng đồng có sự góp sức thầm lặng của những chiến sĩ bộ đội và những bạn trẻ tình nguyện viên.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm