Sorry, this video is not available in your country.

An Giang Xuất Khẩu 13 Tấn Xoài Hạt Lép Đầu Tiên Đi Hàn Quốc

chia sẻ

An Giang Xuất Khẩu 13 Tấn Xoài Hạt Lép Đầu Tiên Đi Hàn Quốc

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 21/02/2024
Ngày 19/2, UBND huyện Chợ Mới phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố xuất khẩu 13 tấn xoài hạt lép sang thị trường Hàn Quốc.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm