Sorry, this video is not available in your country.

Anh: Ngân Hàng Thực Phẩm Quá Tải, Nhân Viên Làm Việc Không Ngừng Nghỉ

chia sẻ

Anh: Ngân Hàng Thực Phẩm Quá Tải, Nhân Viên Làm Việc Không Ngừng Nghỉ

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 20/05/2020
Số trẻ em đang cần sử dụng thức ăn từ ngân hàng thực phẩm đã tăng 122% và làn sóng hoảng loạn bởi Covid-19 đang diễn ra tại nước Anh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm