Sorry, this video is not available in your country.

Anh: Tầm Quan Trọng Của Máy Thở Trong Việc Cứu Bệnh Nhân Nhiễm Covid-19

chia sẻ

Anh: Tầm Quan Trọng Của Máy Thở Trong Việc Cứu Bệnh Nhân Nhiễm Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 06/04/2020
Cùng tìm hiểu về máy thở hoạt động như thế nào và tại sao chúng rất quan trọng trong việc cứu các bệnh nhân nhiễm Covid-19
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm