Sorry, this video is not available in your country.

Authentic - Từ Khóa Của Năm Trong Thời Đại Số

chia sẻ

Authentic - Từ Khóa Của Năm Trong Thời Đại Số

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 29/11/2023
Nhà xuất bản từ điển lâu đời nhất nước Mỹ đã lựa chọn từ authentic, có nghĩa là xác thực, trở thành “Từ của năm 2023”.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm