Sorry, this video is not available in your country.

Bác Hồ Với Quy Hoạch Thủ Đô

chia sẻ

Bác Hồ Với Quy Hoạch Thủ Đô

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 10/07/2024
Sinh thời, ngay từ lúc trở về Thủ đô sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu phải chú trọng quy hoạch thành phố Hà Nội và Người luôn quan tâm nhắc nhở cán bộ Hà Nội thực hiện điều này. Khi thời gian càng lùi xa càng khẳng định giá trị tư tưởng quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quy hoạch thành phố Hà Nội.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm