Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Chế Độ Dinh Dưỡng Dành Cho Bà Bầu | Bài 1: Tầm Quan Trọng Của Chế Độ Ăn Khi Mang Thai

8.4 / 25 đánh giá
Thể loại: Học, Nuôi dạy con
Giáo viên: Lê Thị Hải
Khóa học giúp bạn nắm vững các nguyên tắc cơ bản nhất về chế độ dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai gồm: 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cận sinh. 

Có thể bạn thích

Phim bộ 8.4 10 Bài
Phim bộ 7.2 9 bài
Phim bộ 7.9 18 Bài
Phim bộ 7.6 22 Bài
Phim bộ 7.4 14 Bài
Phim bộ 7.8 10 Bài
Phim bộ 7.6 12 Bài
Phim bộ 7.2 11 Bài
Phim bộ 7.7 20 Bài
Phim bộ 7.8 12 Bài
Phim bộ 7.5 6 Bài
Phim bộ 8.3 5 Bài
Phim bộ 8.2 6 Bài
Phim bộ 7.4 10 Bài
Phim bộ 8.5 13 Bài
Phim bộ 7.8 8 Bài
Phim bộ 8.0 9 Bài
Phim bộ 8.2 8 Bài
Phim bộ 7.6 12 Bài
Phim bộ 6.9 14 Bài
Phim bộ 8.2 28 Bài
Phim bộ 7.6 16 Bài
Phim bộ 7.8 15 Bài
Phim bộ 0.0 23 Bài
Phim bộ 0.0 17 Bài
Phim bộ 0.0 17 Bài
Phim bộ 0.0 26 Bài