Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Phòng Tránh Xâm Hại Tình Dục Trẻ Em | Bài 1: Thế Nào Là Xâm Hại Tình Dục Trẻ Em

7.3 / 68 đánh giá
Thể loại: Học, Nuôi dạy con
Giáo viên: Nguyễn Thị Thoa
Khóa học giúp phụ huynh nhìn thẳng vấn đề, chọn cách trò chuyện về giới tính, dạy con mình các kỹ năng tự bảo vệ. Đồng thời, hiểu về tâm lý của trẻ và của chính mình trong trường hợp trẻ bị xâm hại.

Có thể bạn thích