Sorry, this video is not available in your country.

Bài 7: Tư Thế Trăng Lưỡi Liềm Xoạc

Yêu thích

Bộ Tư Thế Yoga Nâng Cao

Bộ Tư Thế Yoga Nâng Cao: Bài 7: Tư Thế Trăng Lưỡi Liềm Xoạc

Người đăng: sportschannel
Yoga nâng cao không chỉ là các động tác, tư thế khó, phức tạp, khó tập luyện mà còn là một trải nghiệm thú vị đối với người tập.
Tags: Thể thao, hướng dẫn tập luyện

Có thể bạn thích