Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Bộ Tư Thế Yoga Nâng Cao

Bộ Tư Thế Yoga Nâng Cao: Bài 7: Tư Thế Trăng Lưỡi Liềm Xoạc

6.8 / 13 đánh giá
Yoga nâng cao không chỉ là các động tác, tư thế khó, phức tạp, khó tập luyện mà còn là một trải nghiệm thú vị đối với người tập.

Có thể bạn thích