Sorry, this video is not available in your country.

Bãi Trung Chuyến Rác Hình Thành Công Viên Lớn Nhất Sau Hơn 20 Năm Chờ Đợi

chia sẻ

Bãi Trung Chuyến Rác Hình Thành Công Viên Lớn Nhất Sau Hơn 20 Năm Chờ Đợi

Người đăng:
Ngày đăng: 01/12/2023
Quận Bình Tân sẽ khánh thành công viên trung tâm khu dân cư Vĩnh Lộc lớn nhất quận, rộng 3,6ha. Nơi đây từng là bãi trung chuyển rác gây ám ảnh vì ô nhiễm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm