Sorry, this video is not available in your country.

Ban Bí Thư Yêu Cầu Di Dời Trụ Sở Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Ra Khỏi Nội Đô

chia sẻ

Ban Bí Thư Yêu Cầu Di Dời Trụ Sở Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước Ra Khỏi Nội Đô

Người đăng:
Ngày đăng: 28/05/2023
Ban Bí thư yêu cầu thực hiện nghiêm lộ trình di dời trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, học viện, trường đại học ra ngoài khu vực trung tâm thành phố theo quy hoạch.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm