Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Bạn Đã Học Đại Học Chưa - Hello Again | Tập 1

8.3 / 78 đánh giá
Đạo diễn: Dư Thiến Thiến
Gần kì thi Đại học, Khả Ngải đánh cược với Tử Hạo, nếu cả hai học cùng bất kỳ trường nào thì Khả Ngải sẽ xách cặp sách cho Tử Hạo trong vòng một năm. Tuy Khả Ngải thi đỗ, nhưng gia đình cô gặp biến cố, bất đắc dĩ phải từ bỏ việc học. Từ đó, cuộc đời của hai người họ đều bị đảo lộn.  

Có thể bạn thích

Phim bộ 7.8 29 Tập
Phim bộ 9.0 30 Tập
Phim lẻ 8.3 105 Phút
Phim bộ 8.4 25 Tập
Phim bộ 7.2 24 Tập
Phim bộ 8.0 27 Tập
Phim bộ 8.9 24 Tập
Phim bộ 9.3 60/300 Tập (2 Phần)
Phim lẻ 8.6 101 Phút
Phim bộ 8.7 60 Tập
Phim bộ 8.4 40 Tập
Phim bộ 9.0 76 Tập
Phim bộ 8.6 33 Tập
Phim bộ 8.5 30 Tập
Phim bộ 8.7 41 Tập
Phim bộ 8.5 30 Tập
Phim bộ 8.2 33 Tập
Phim bộ 7.9 33 Tập
Phim bộ 3.3 44 Tập
Phim bộ 8.0 40 Tập
Phim lẻ 8.4 67 Phút
Phim bộ 7.7 3 Tập
Phim lẻ 8.6 98 Phút
Phim lẻ 7.9 105 Phút
Phim bộ 7.8 5 Tập
Phim lẻ 8.8 117 Phút
Phim lẻ 8.9 125 Phút
Phim lẻ 8.4 128 Phút
Phim lẻ 9.8 127 Phút
Phim lẻ 6.4 128 Phút