Sorry, this video is not available in your country.

Ban Thư Ký Họp Rà Soát Các Nội Dung Chuẩn Bị Cho Kỳ Họp Thứ Bảy, Quốc Hội Khóa XV

chia sẻ

Ban Thư Ký Họp Rà Soát Các Nội Dung Chuẩn Bị Cho Kỳ Họp Thứ Bảy, Quốc Hội Khóa XV

Người đăng:
Ngày đăng: 09/04/2024
Chiều 8/4, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần, Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV đã tiến hành họp, rà soát các nội dung tại Kỳ họp thứ Bảy tới và nội dung trong chương trình chi tiết tại Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm