Sorry, this video is not available in your country.

Bằng Chứng Về Sự Hiện Diện Của Hamas Bên Trong Bệnh Viện Al-Shifa

chia sẻ

Bằng Chứng Về Sự Hiện Diện Của Hamas Bên Trong Bệnh Viện Al-Shifa

Người đăng:
Ngày đăng: 21/11/2023
Phía Israel mới đây đã tung thêm bằng chứng về sự hiện diện của Hamas và các con tin bên trong bệnh viện al-Shifa tại Gaza.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm