Sorry, this video is not available in your country.

Bánh Dày - Món Quà Ấm Tình Vùng Cao Ngày Tết

chia sẻ

Bánh Dày - Món Quà Ấm Tình Vùng Cao Ngày Tết

Đối với người Mông, bánh dày là vật cúng quan trọng, thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với tổ tiên, trời đất đã phù hộ cho mùa màng bội thu, con người có sức khỏe, cuộc sống bình yên, no ấm.
Tags: Dân Tộc Mông, Bánh Dày